Aktuell medicinlista

Viktig information inför operationer
eller vissa undersökningar avseende patient med D.B.S.


Medtronic manual för aptientens kontrollenhet

Medtronic information om magnetröntgen